Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

żywienie dzieci w szkole

Obiady będą wydawane od 12 września 2022 r.

 

 

Odwoływanie obiadów najpóźniej w dniu bieżącym do godziny 08:15 za pośrednictwem e-maila: obiadysp3tychy@o2.pl lub telefonicznie: (32) 227-32-86, 887-467-333

 

Wpłaty za obiady należy dokonać do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

Informację o wysokości należności za obiady uzyskają Państwo logując się do systemu pod adresem: https://www.mobiportal.pl

 

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Stołówka"