Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

Stołówka

Obiady będą wydawane od 12 września 2022 r.

 

Wpłaty za obiady

należy dokonać do 15 dnia każdego następnego miesiąca (data wpływu na konto szkoły)

numer rachunku bankowego odbiorcy:  16 1240 1330 1111 0010 6084 6300 

nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

w tytule przelewu: wpłata za obiad / imię i nazwisko dziecka / klasa / za miesiąc

 

 

Informacja o wysokości należności za obiady

uzyskają Państwo logując się do systemu pod adresem: https://www.mobiportal.pl

Hasła dostępu do systemu otrzymali Państwo na adresy mailowe podane w umowie.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy zgłaszać się do Pani Intendent telefonicznie (32) 227-32-86, 887-467-333 lub e-mailowo obiadysp3tychy@o2.pl.

 

 

Odwoływanie obiadów

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 08:15 

e-mailowo: obiadysp3tychy@o2.pl

telefonicznie: (32) 227-32-86 ; kom: 887-467-333

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. Jeśli dziecko uczestniczy w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.